Centrum Bystřina, z.ú.

Centrum Bystřina je nezisková organizace, vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka U342. V rámci umění pěstování života se zaměřuje na celostní přístup k péči o vyvážený životní styl, osobností kultivaci, podporu pohybových a hlasových aktivit a duchovní rozvoj.

Tuto neziskovou organizaci založila Mgr. et Mgr.art Blanka Hrubá ve spolupráci se svými přáteli. Centrum Bystřina tvoří tři seskupení:

cb

Valentin – smíšený pěvecký sbor, tvořený zpěváky napříč generacemi, který se ve své činnosti věnuje především autorskému zpracování lidových písní z Příbora a okolí a zaměřuje se na oživení převážně těch méně známých.

Musica Priboriensis – smíšený vokálně – instrumentální studentský soubor, který je tvořen sólovými zpěváky a flétnovým kvartetem. V současné době se zaměřuje především na zpracování tzv. příborského kancionálu, kulturní památky ze 16. století.

Nefritová stezka – oddíl harmonizačního cvičení, zaměřeného na osobní kultivaci prostřednictvím péče o tělo a ducha. Jde o cvičební systém, který čerpá z propojení východních a západních znalostí (čínské medicíny, Qigongu, jógy, meditace, práce s dechem a hlasem).