O mně

Všechny mé aktivity jsou pouze rozmanitými projevy jednoho principu. Krásu existence nalézám ve všem – v hudbě, při meditacích, cvičení Qigongu a jógy, v přírodě, ve vlastní tvorbě i při práci s lidmi.

V rámci svých aktivit vycházím ze znalostí a dovedností, které jsem získala při studiích na školách i v různých alternativních seminářích, a ze zkušeností z mnohaleté lektorské a umělecké praxe. V oblasti duchovního rozvoje a alternativní medicíny se věnuji především kultivaci energie prostřednictvím meditací, Qigongu a Reiki. Jsem autorkou sestavy Svěžest rumělkového květu, zaměřené na potřeby ženského organismu.

V umělecké praxi se vedle sólových, literárních a literárně-dramatických projektů věnuji vedení dvou pěveckých těles. Se smíšeným souborem Musica Priboriensis, složeným z mých bývalých studentů – sólově vedených zpěváků – se zaměřuji na interpretaci příborského kancionálu, kulturní památky ze 16. století. S pěveckým souborem Valentin, který tvoří nadšenci napříč generacemi, zpracovávám v autorských úpravách málo známé, či úplně neznámé lidové písně z Příbora a okolí. Pro práci s menšími dětmi vytvořila autorskou hudební metodu Sedmihlásek, která vychází z potřeby celostního přístupu k rozvoji dětské hudebnosti.

V roce 2020 jsem s pomocí svých spolupracovníků založila neziskovou organizaci Centrum Bystřina, z.ú., vedenou u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka U342. V rámci jejího působení se realizují aktivity souboru Valentin, Musica Priboriensis a skupiny Nefritová stezka. Cílem mé činnosti v rámci těchto komunit je hledání opravdovosti a uvnitřnění, neboť UVNITŘNĚNÍ JE CESTA KE SVOBODĚ.

Absolvované studium

KLAVÍR V KOMORNÍ HŘE – Vysoká škola múzických umení v Bratislavě

SÓLOVÝ ZPĚV – Církevní konzervatoř Německého řádu v Opavě

MUZIKOTERAPIE – Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

ARTETERAPIE – Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

HUDEBNÍ VÝCHOVA, ČESKÝ JAZYK, NĚMECKÝ JAZYK (zaměření filologie i překladatelství) – Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ – KVIC Nový Jičín

ČÍNSKÁ MEDICÍNA a QIGONG – TCM Bohemia Praha

V rámci doktorandského studia na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se v současné době hlouběji zabývám terapeutickým významem práce s hlasem a dechem.

Velice si vážím také své práce smutečního řečníka, kterou od roku 2019 vykonávám profesionálně.

Zahraniční stáže

studijní stáž na Universität Bayreuth, katedra germanistiky

studijní stáž na Otto-von-Guericke Universität v Magdeburgu, katedra hudby

studijní stáž na Univerzitě čínské medicíny v Nanjingu

doktorandská studijní stáž na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě

Absolvované semináře a akce, které mě nejvíce ovlivnily

sólový zpěv u dor. Mgr. Drahomíry Mičkové

mistrovský kurz barokní hudby u Barbary Marie Willi

pěvecké kurzy v rámci Školy odhalení hlasu u Christiaana Boela

hlasové kurzy u Ivany Vostárkové

muzikoterapeutické kurzy (u Wolfganga Sause, Chrise Amrheina, Ridiny Ahmed, Vlastimila Marka)

jazykové studijní stáže v Bayreuthu a Magdeburgu

taiji a Qigong u Françoise Hainryho, Jana Pletánka a Norberta Synčáka

lektorský kurz jógové terapie u Lenky Oravcové

meditace u Vladimíra Bláhy

meditační pobyt v Ramanasramam v Tiruvannamalai v Indii

kurz kraniosakrální terapie u Radka Neškrabala

kurz reflexní lymfatické masáže u Evy Nebeské

Reiki u Vladimíra Bláhy a Zdeňka Kotvana