Pěvecký soubor Musica Priboriensis

Musica Priboriensis je smíšený vokálně-instrumentální studentský soubor, který v roce 2019 založila Mgr. et Mgr.art Blanka Hrubá. Vznikl ve spolupráci Masarykova gymnázia Příbor a Lidové konzervatoře a Múzické školy v Ostravě a je tvořen smíšeným pěveckým ansámblem a flétnovým kvartetem. V současné době se zaměřuje především na zpracování tzv. příborského kancionálu, kulturní památky ze 16. století.

Má za sebou řadu úspěšných koncertů, konaných při různých příležitostech. Účinkuje na adventních, vánočních a novoročních koncertech, koncertech duchovní hudby, Mezinárodním dni památek a sídel, jarních a velikonočních koncertech, na Noci kostelů.

p

Spolupracovníci:

Mgr. Kamila Mazalová, odborná konzultantka souboru Musica Priboriensis. Kromě sólových projektů je v současné době členkou souborů Collegium 1704 a Tiburtina ensemble, spolupracuje také se soubory Ensemble Phoenix Munich a Musica Aeterna.

Mgr. Zuzana Fišerová – pěvecká pedagožka, spolupracující se souborem Musica Priboriensis. V současné době působí na Církevní konzervatoři Německého řádu v Opavě, Lidové konzervatoř a Múzické škole v Ostravě a ZUŠ Eduarda Marhuly.

MP

Plánované akce: